Voorwaarden en veiligheid

Privacybeleid

Wij vinden de bescherming van jouw persoonlijke gegevens van groot belang. Als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat Homefashion Group B.V.  (hierna Homefashion Group/wij/we/ons/onze) op een zorgvuldige en veilige manier om met jouw persoonsgegevens. Dat betekent onder andere dat wij;
 • jou zullen informeren in welke gevallen wij persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens dat zijn en op basis van welke doeleinden en grondslagen wij persoonsgegevens verwerken;
 • jou zullen informeren over de bewaartermijnen en over de categorieën ontvangers van jouw persoonsgegevens;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Daarom zullen wij jou ook informeren over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens beveiligen;
 • jouw rechten respecteren om bijv. jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verwijderen etc.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast: 6-12-2021.

In welke gevallen verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen;
 • Tijdens jouw bezoek aan onze websites, bij het surfen op onze websites op verschillende apparaten zoals een computer, smartphone, of een tablet, worden er persoonsgegevens verzameld;
 • Wanneer jij jouw gegevens achterlaat op onze websites (bijv. via een contactformulier of e-mail);
 • Wanneer je ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen;
 • Als je op een functie solliciteert;

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

Afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens verzameld worden, gebruiken wij de volgende persoonsgegevens;

Als websitebezoeker zullen wij de volgende gegevens van jou bijhouden;
-Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website;
-Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk/pc uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;

Als je op een functie solliciteert zullen wij de volgende gegevens van jou bijhouden;
 • Contactgegevens (NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Geboortegegevens, geslacht;
 • Persoonsgegevens zoals verstrekt in het cv; 
 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv);
 • Gegevens over beschikbaarheid;

Grondslagen van de verwerking

Wij mogen jouw gegevens alleen voor doeleinden gebruiken die een wettelijke grondslag hebben. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende grondslagen;
 • Voor de afhandeling van een overeenkomst; 
 • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;

Bewaartermijnen

Om aan jouw verzoek te kunnen voldoen en uit hoofde van de overeenkomst, is het noodzakelijk dat je ons bovenstaande gegevens verstrekt. Wij zullen deze gegevens dan ook niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vervullen van de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Persoonsgegevens worden verwijderd afhankelijk van de categorie persoonsgegevens en de wettelijke verplichtingen die Homefashion Group heeft;
 • Sollicitatiegegevens verwijderen wij uiterlijk zes maanden na de sollicitatieprocedure. Het kan namelijk zijn dat je op meerdere vacatures solliciteert. Voor ons is het noodzakelijk om gedurende de sollicitatieperiode toegang te hebben tot jouw gegevens. Zo kunnen wij namelijk beter bijhouden voor welke vacatures je al dan/niet bent uitgenodigd waardoor wij het sollicitatietraject op de juiste wijze kunnen opvolgen en afhandelen; 
 • Gegevens voor analysedoeleinden worden maximaal zesentwintig maanden bewaard.

Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze sites. Wanneer wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze websites, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Door de SSL-technologie worden bij de verzending van jouw bestelgegevens (bijv. adres, artikel etc.) alle door jou ingevoerde gegevens automatisch gecodeerd. 

Jouw rechten

Wij respecteren het feit dat je het recht hebt om jouw gegevens te bekijken en te corrigeren, de verwijdering van de gegevens aan te vragen en de beperking van ons gebruik van je persoonlijke gegevens aan te vragen. Daarom heb jij ten aanzien van jouw gegevens ook een aantal rechten;

Het recht van inzage met inbegrip van profilering: Je hebt het recht om te weten welke persoonlijke gegevens wij over jou verwerken en om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om informatie te verkrijgen over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering;

Het recht van rectificatie: Als jouw persoonlijke gegevens foutief of onvolledig zijn, heb je het recht om ons te vragen om ze bij te werken en te vervolledigen;

Het recht op het wissen van jouw gegevens (“recht op vergetelheid”): Je kunt ons ook vragen om jouw persoonlijke gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Let er wel op dat dit recht door de toepasselijke wetgeving wordt bepaald en invloed kan hebben op de toegang tot sommige van onze services;

Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde gevallen heb je het recht om van ons een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen;

Het recht van bezwaar: Afhankelijk van de specifieke situatie en de persoonsgegevens die worden verwerkt, heb jij het recht om bezwaar in te dienen tegen onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens, met inbegrip van profilering; 

Recht op overdraagbaarheid: Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van ons te verkrijgen (in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat), en je hebt het recht die persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;

Intrekken van toestemming

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, dan heb je het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken.

Klachten

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, indien jij van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de regelgeving.

Voor het uitoefenen van ieder van bovenstaande rechten kun je contact met ons opnemen en jouw verzoek indienen via het contactformulier. Nadat je jouw verzoek hebt ingediend, zul je van ons een bericht ontvangen op het bij ons bekende e-mailadres waarin je gevraagd wordt jouw verzoek te verifiëren. Binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek zullen wij jou per e-mail informeren over jouw verzoek. Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om je adequaat te identificeren, bijv. door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. 

Tot slot

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Contactgegevens en klachtrecht

Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je vragen en/of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarvoor kun je gebruikmaken van het contactformulier. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookiebeleid

Gebruik van cookies

Wanneer je gebruikmaakt van de diensten en/of website van Homefashion Group, dan plaatst zij cookies. Op deze pagina kun je meer lezen over wat cookies zijn, welke cookies Homefahsion Group specifiek plaatst en welke keuze je hebt.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website op je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst of wordt uitgelezen. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd.

Type cookies

De website van Homefashion Group maken gebruik van cookies in de volgende categorieën:

Technisch noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website of webshop mogelijk te maken.

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om de gebruikservaring op de Homefashion Group website te verbeteren, waaronder de mogelijkheid om voorkeursinstellingen (zoals bijvoorbeeld de gewenste taal) op te slaan, ook voor latere bezoeken.

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Homefashion Group kan bijvoorbeeld op basis van deze analyses verbeteringen doorvoeren en zo de gebruiksvriendelijkheid van de websites verhogen.Cookies verwijderen of uitschakelen?Het staat je vrij om cookies uit te schakelen via je browser (zie de link hieronder). Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal functioneert. De wijze waarop je deze cookies uitschakelt, is per browser verschillend en vind je hier:


Deze cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 6-12-2021.